Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «κοσμήτρια».
Αναθεώρηση : αρχαία ή νέα;.

Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η κοσμήτρια οι κοσμήτριες
      γενική της κοσμήτριας των κοσμητριών
    αιτιατική την κοσμήτρια τις κοσμήτριες
     κλητική κοσμήτρια κοσμήτριες
Κατηγορία όπως «θάλασσα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία Επεξεργασία

κοσμήτρια < κοσμητής + -τρια

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

κοσμήτρια θηλυκό

  Μεταφράσεις Επεξεργασία