Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «κοσμήτρια».
Αναθεώρηση : αρχαία ή νέα;.


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική η κοσμήτρια οι κοσμήτριες
      γενική της κοσμήτριας των κοσμητριών
    αιτιατική την κοσμήτρια τις κοσμήτριες
     κλητική κοσμήτρια κοσμήτριες
Κατηγορία όπως «θάλασσα» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
κοσμήτρια < κοσμητής + -τρια

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

κοσμήτρια θηλυκό

  Μεταφράσεις

επεξεργασία