Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

καταξεσκίζω < μεσαιωνική ελληνική καταξεσκίζω / καταξεσχίζω < κατά + ξεσκίζω / ξεσχίζω < σκίζω < αρχαία ελληνική σχίζω < πρωτοελληνική *skʰíďďō < αρχαία ελληνική σχίζω *skeyd- (διαιρώ, χωρίζω)

  Ρήμα επεξεργασία

καταξεσκίζω (παθητική φωνή: καταξεσκίζομαι / καταξεσχίζομαι)

  1. σκίζω κάτι τελείως
  2. προξενώ τραύματα, γδαρσίματα κ.λπ.

Άλλες μορφές επεξεργασία

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία