Ελληνικά (el) Επεξεργασία

     πτώσεις  ↓          ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το ακρώνυμο τα ακρώνυμα
      γενική του ακρωνύμου των ακρωνύμων
    αιτιατική το ακρώνυμο τα ακρώνυμα
     κλητική ακρώνυμο ακρώνυμα
Παράρτημα

  Ετυμολογία Επεξεργασία

δείτε τη λέξη ακρωνύμιο

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ακρώνυμο ουδέτερο και ακρωνύμιο