↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο Παπαδόπουλος οι Παπαδόπουλοι
& Παπαδοπουλαίοι1
      γενική του Παπαδόπουλου
& Παπαδοπούλου
των Παπαδόπουλων2
& Παπαδοπουλαίων
    αιτιατική τον Παπαδόπουλο τους Παπαδόπουλους3
& Παπαδοπουλαίους
     κλητική Παπαδόπουλε Παπαδόπουλοι
& Παπαδοπουλαίοι
 1. οι δεύτεροι τύποι, προφορικοί, οικείοι
 2. παρωχημένη γενική πληθυντικού: Παπαδοπούλων
 3. παρωχημένη αιτιατική πληθυντικού: Παπαδοπούλους
Ονοματεπώνυμα - όπως «Παπαδόπουλος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Επώνυμα σε -ος, -όπουλος, όπως Παπαδόπουλος με δύο πληθυντικούς και λόγιους τύπους.


{{el-κλίση-'όπουλος'}}


Κατηγορία:Επώνυμα που κλίνονται όπως το 'Παπαδόπουλος'
Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροιΕπεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.


Tο πρότυπο καλεί το Module:el-nouns-decl, function 'όπουλος'
Οι παρατηρήσεις είναι προσχεδιασμένες αυτόματα.