Πρότυπο:el-κλίση-'τάρταρος'


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
αρσενικό ουδέτερο
ονομαστική ο τάρταρος τα τάρταρα
      γενική του ταρτάρου * των ταρτάρων
    αιτιατική τον τάρταρο τα τάρταρα
     κλητική τάρταρε τάρταρα
Και προφορικό, του τάρταρου.
Κατηγορία όπως «τάρταρος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο για ουσιαστικά όπως το τάρταρος με ενικό αρσενικό, πληθυντικό ουδέτερο


{{el-κλίση-'τάρταρος'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'τάρταρος' (νέα ελληνικά)

Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροι επεξεργασία

  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα= Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Παραδείγματα επεξεργασία

Για την ένταξη στις Κατηγορίες Αρσενικών ή Ουδετέρων:

  • Όταν βρισκόμαστε στο αρσενικό λήμμα όπως τάρταρος, γράφουμε {{el-κλίση-'τάρταρος'|υποκατ=αρσενικά}}
  • Όταν βρισκόμαστε στο ουδέτερο λήμμα όπως τάρταρα, γράφουμε {{el-κλίση-'τάρταρος'|υποκατ=ουδέτερα}}


Το Πρότυπο καλεί το Πρότυπο:el-nouns-decl που βασίζεται στο Module:el-nouns-decl
Τα θέματα, από το Πρότυπο:word-2 που βασίζεται στο Module:stems και από το Module:grk-stems