Πρότυπο:el-κλίση-'καπετάνιος'


↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική ο καπετάνιος οι καπετάνιοι
καπεταναίοι
      γενική του καπετάνιου των καπετάνιων
καπεταναίων
    αιτιατική τον καπετάνιο τους καπετάνιους
καπεταναίους
     κλητική καπετάνιο
καπετάνιε
καπετάνιοι
καπεταναίοι
Παρατήρηση με όρθια ή πλάγια γράμματα.
Κατηγορία όπως «καπετάνιος» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

Πρότυπο για αρσενικά σε -ιος με διπλή κλητική ενικού και διπλό πληθυντικό.


{{el-κλίση-'καπετάνιος'}}


Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'καπετάνιος' (νέα ελληνικά)


Lua logo
Αυτό το πρότυπο
χρησιμοποιεί LUA

Ονομαστικές παράμετροι

  • |α=εν     Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς πληθυντικό.
  • |α2=εν   Θα εμφανιστεί μόνο ο ενικός αριθμός. Κατηγορία: στον ενικό -όμως υπάρχει και πληθυντικός-
  • |α=πλ     Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: χωρίς ενικό.
  • |α2=πλ   Θα εμφανιστεί μόνο ο πληθυντικός αριθμός. Κατηγορία: στον πληθυντικό -όμως υπάρχει και ενικός-
  • |παρατήρηση= Προσθέτει στον πίνακα κλίσης μια γραμμή με το κείμενο που θα γράψουμε.
  • |λήμμα=   Aν επιθυμούμε να κλίνουμε άλλο λήμμα απ' αυτό της σελίδας όπου βρισκόμαστε.

Δείτε επίσης


Το Πρότυπο καλεί το Πρότυπο:el-nouns-decl που βασίζεται στο Module:el-nouns-decl.
Τα θέματα, από το Πρότυπο:word-3 που βασίζεται στο Module:stems και από το Module:grk-stems