Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
tip tips

  Ουσιαστικό επεξεργασία

tip (en)

 1. η συμβουλή, η υπόδειξη, χρήσιμη πληροφορία
  quick tip - γρήγορη συμβουλή/υπόδειξη
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη advice
 2. φιλοδώρημα, πουρμπουάρ
 3. η άκρη, η αιχμή, η μύτη, η κορυφή
  the tip of the tongue/nose - η άκρη της γλώσσας/μύτης
  the tips of my fingers - οι άκρες των δαχτύλων μου
   συνώνυμα: point
 4. χωματερή

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασίαΡουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

tip (ro)