ενεστώτας suppose
γ΄ ενικό ενεστώτα supposes
αόριστος supposed
παθητική μετοχή supposed
ενεργητική μετοχή supposing

suppose (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) υποθέτω, νομίζω, φαντάζομαι, ή πιστεύω ότι κάτι είναι αληθινό ή δυνατό με βάση τις γνώσεις που έχω
  I suppose you know why I am here.
  Υποθέτω ξέρεις γιατί είμαι εδώ.
  I suppose he’ll come later.
  Υποθέτω θα έρθει αργότερα.
  I suppose so.
  Έτσι νομίζω.
  What do you suppose he wanted?
  Τι νομίζεις ότι ήθελε;
  I suppose you want to borrow money again.
  Φαντάζομαι ότι θέλεις να δανειστείς πάλι χρήματα.
  I don’t suppose for a minute that…
  Δεν πιστεύω ούτε μια στιγμή ότι…
   συνώνυμα:  figure, imagine και reckon
 2. (μεταβατικό και αμετάβατο) νομίζω, εμπρός, τι λες, χρησιμοποιείται για να κάνει μια δήλωση, αίτημα ή πρόταση λιγότερο εμφατική ή λιγότερο έντονη
  -“Can we go out tonight?” -“I suppose so (=but I don't really want to).”
  -«Μπορούμε να βγούμε απόψε;» -«Νομίζω ναι (=αλλά δεν θέλω πραγματικά).»
  -“That’s not a very good idea.” -“No, I suppose not.”
  -«Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα.» -«Όχι, δεν το νομίζω
  I suppose you should start working now.
  Εμπρός, αρχίστε δουλειά τώρα.
  Suppose we go for a swim?
  Τι λες, πάμε για μπάνιο;
 3. (μεταβατικό) υποθέτω, έστω. προσποιούμαι ότι κάτι είναι αλήθεια, φαντάζομαι τι θα γινόταν αν κάτι ήταν αλήθεια
  Let’s suppose that he is guilty.
  Ας υποθέσουμε ότι είναι ένοχος.
  Suppose he doesn’t come - what then?
  Ας υποθέσουμε ότι δεν θα έρθει - τι γίνεται τότε;
  Supposing this is true…
  Αν υποθέσουμε ότι αυτό αληθεύει…
  Suppose that we have any quadrilateral.
  Έστω ότι έχουμε ένα όποιο τετράπλευρο.
 4. (μεταβατικό) προϋποθέτω, απαιτείται να υπάρχει ή να είναι αληθινό
  Creation supposes a creator.
  Η δημιουργία προϋποθέτει έναν δημιουργό.

Συγγενικά

επεξεργασία