Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
stack stacks

stack (en)

 1. η στοίβα, η στήλη
  a stack of books - μια στοίβα/στήλη βιβλία
 2. (προγραμματισμός) στοίβα
   συνώνυμα: last in first out με συντομογραφία: LIFO
   αντώνυμα: queue ή first in first out με συντομογραφία: (FIFO)
  δείτε επίσης: Stack (abstract data type) στην αγγλική Βικιπαίδεια
 3. (πληροφορική) συνώνυμο του solution stack, software stack
ενεστώτας stack
γ΄ ενικό ενεστώτα stacks
αόριστος stacked
παθητική μετοχή stacked
ενεργητική μετοχή stacking

stack (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) στοιβάζω, τακτοποιώ αντικείμενα σε μια στοίβα
  They stacked the chairs in a corner.
  Στοίβαξαν τις καρέκλες σε μια γωνιά.
 2. (μεταβατικό) στοιβάζω, γεμίζω κάτι με στοίβες από πράγματα
  I am stacking dishes in the sink.
  Στοιβάζω πιάτα στο νεροχύτη.

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία

(πληροφορική)