Δείτε επίσης: păstor

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

pastor (en)

  Ρήμα επεξεργασία

pastor (en)Παλαιά γαλλικά (fro) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

πτώση ενικός πληθυντικός
cas sujet pastre pastor
cas régime pastor pastors

pastor

Σημειώσεις επεξεργασία

Στην cas sujet του ενικού, μπορεί (ή όχι) να υπάρχει ένα αναλογικό s.

Συγγενικές λέξεις επεξεργασίαΛατινικά (la) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

pastor < pasco < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *peh- (προστατεύω)

  Ουσιαστικό επεξεργασία

pastor (la) αρσενικό

  1. βοσκός
  2. ποιμένας
  3. ορνιθοτρόφος

Κλίση επεξεργασία

αριθμός ενικός πληθυντικός
ονομαστική pastor pastorēs
γενική pastoris pastorum
δοτική pastorī pastoribus
αιτιατική pastorem pastorēs
κλητική pastor pastorēs
αφαιρετική pastore pastoribus
(γ' κλίση)

Ρουμανικά (ro) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

pastor (ro) αρσενικό

Κλίση επεξεργασία