Παλαιά γαλλικά (fro) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

pastre

  • sujet του ενικού, δείτε τη λέξη pastor

Σημειώσεις Επεξεργασία

Μπορεί να γραφτεί και pastres, δηλαδή με ένα αναλογικό s.