Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

pastre

  • sujet του ενικού, δείτε τη λέξη pastor

Σημειώσεις

επεξεργασία
Μπορεί να γραφτεί και pastres, δηλαδή με ένα αναλογικό s.