Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

pastres αρσενικό

  • sujet του ενικού, δείτε τη λέξη pastor