παραθετικά
θετικός nasty
συγκριτικός nastier
υπερθετικός nastiest

  Επίθετο

επεξεργασία

nasty (en)

 1. άσχημος, δυσάρεστος
  The weather is very nasty today.
  Ο καιρός είναι πολύ άσχημος.
  I am in a very nasty mood.
  Έχω πολύ άσχημη διάθεση.
  a nasty surprise - δυσάρεστη έκπληξη
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη unpleasant
 2. άσχημος, σκληρός, ταπεινός
  It was nasty on your part to…
  Ήταν άσχημο από μέρους σου να…
  a nasty look - σκληρό βλέμμα
  He is driven by nasty motives.
  Κινείται από ταπεινά ελατήρια.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη mean
 3. άσχημος, επικίνδυνο ή σοβαρό
  a nasty hit - άσχημο χτύπημα
  a nasty disease - άσχημη αρρώστια
  Watch the road it has some nasty turns.
  Πρόσεξε το δρόμο, γιατί έχει άσχημες στροφές.
 4. άσχημος, πρόστυχα, χυδαίος
  nasty words - άσχημα/πρόστυχα/χυδαία λόγια
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη obscene
 5. (αμερικανική σημασία) βρόμικος
  a nasty sea/beach - βρόμικη θάλασσα/παραλία
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη unclean