ενεστώτας indicate
γ΄ ενικό ενεστώτα indicates
αόριστος indicated
παθητική μετοχή indicated
ενεργητική μετοχή indicating

indicate (en)

 1. (μεταβατικό) δείχνω, σημειώνω, ότι κάτι είναι αλήθεια ή υπάρχει
  This indicates how little you know him.
  Αυτό δείχνει πόσο λίγο τον ξέρεις.
  That indicates a change in policy.
  Αυτό σημειώνει μια αλλαγή πολιτικής.
 2. (μεταβατικό) υποδηλώνω, είναι σημάδι για κάτι· δείχνει ότι κάτι είναι δυνατό ή πιθανό
  What he said indicated his willingness to sell.
  Αυτά που είπε υποδήλωναν την προθυμία του να πουλήσει.
   συνώνυμα: suggest
 3. (μεταβατικό) υποδηλώνω, δείχνω, αναφέρω κάτι, ειδικά με έμμεσο τρόπο
  His answer indicates denial.
  Η απάντησή του υποδηλώνει άρνηση.
  His answer indicated a guilty conscience.
  Η απάντησή του έδειξε ένοχη συνείδηση.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη allude
 4. (μεταβατικό, επίσημο) υποδείχνω, δείχνω, κάνω κάποιον να παρατηρήσει κάποιον ή κάτι, ειδικά με μια κίνηση ή το χέρι ή το κεφάλι μου
  I indicated him to a policeman who arrested him.
  Τον υπέδειξα/έδειξα σ' έναν αστυφύλακα που τον συνέλαβε.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη point out
 5. (μεταβατικό, επίσημο) δηλώνω, σημαίνω, αναπαριστάνω πληροφορίες χωρίς να χρησιμοποιώ λέξεις
  What do these initials indicate?
  Τι δηλώνουν αυτά τα αρχικά;
  The symbol X indicates the unknown quantity.
  Το σύμβολο Χ σημαίνει τον άγνωστο.
 6. (μεταβατικό) δείχνω, ένα όργανο μέτρησης που δείχνει μια συγκεκριμένη μέτρηση
  The thermometer indicates an increase in temperature.
  Το θερμόμετρο δείχνει άνοδο της θερμοκρασίας.
 7. (μεταβατικό & αμετάβατο, βρετανικά αγγλικά) ανάβω φλας, δείχνω ότι το όχημά μου θα αλλάξει κατεύθυνση με τα φώτα ή το χέρι μου
  Always indicate before turning.
  Ν' ανάβεις πάντα το φλας πριν στρίψεις.
   συνώνυμα: signal