Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

ever 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ever (nl)Παλαιά γαλλικά (fro)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

ever

δείτε τη λέξη iver