Επίρρημα

επεξεργασία

ever (en) (χωρίς παραθετικά)

 1. ποτέ, ποτέ άλλοτε, χρησιμοποιείται σε αρνητικές προτάσεις και ερωτήσεις, ή προτάσεις με if να σημαίνει «όποτε»
  Have you ever met him?
  Τον έχεις ποτέ συναντήσει;
  Have you ever felt so calm?
  Έχεις νιώσει ποτέ τόση ηρεμία;
  Nothing ever happens here.
  Τίποτα δεν συμβαίνει ποτέ εδώ.
  hardly ever - σχεδόν ποτέ
  If I ever catch you doing that…
  Αν σε πιάσω ποτέ να κάνεις αυτό…
  Never ever have I seen him so tired.
  Ποτέ άλλοτε δεν τον είδα τόσο κουρασμένο.
 2. ποτέ, ποτέ άλλοτε, χρησιμοποιείται για έμφαση όταν συγκρίνω πράγματα
  better than ever - καλύτερος από ποτέ
  the worst mistake you’ve ever made - το χειρότερο λάθος που έκανες ποτέ
  I am more determined than ever (before).
  Είμαι πιο αποφασισμένος από ποτέ άλλοτε.
 3. (μάλλον επίσημο) πάντοτε
  I will be ever so grateful to you.
  Θα σας είμαι πάντοτε ευγνώμων.
  They lived happily ever after.
  Κι έζησαν καλά κι εμείς καλύτερα.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη forever
 4. στην οργή, χρησιμοποιείται μετά από when, why κτλ. για να δείξω ότι είμαι έκπληκτος ή σοκαρισμένος
  When/Where/Why/How ever did you go?
  Πότε/Πού/Γιατί/Πώς στην οργή πήγες;

Εκφράσεις

επεξεργασία  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ever (nl)ever

→ δείτε τη λέξη iver