Παλαιά γαλλικά (fro)Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

iver και ever

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

iver αρσενικό

δείτε τη λέξη ivern