Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ebb (en)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία