Αγγλικά (en) επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
district districts

  Ουσιαστικό επεξεργασία

district (en)

 • η συνοικία, η περιφέρεια, το διαμέρισμα χώρας, η περιοχή μιας χώρας ή μιας πόλης, ειδικά μιας περιοχής που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά· ή ένα από τα τμήματα μιας χώρας, πόλης ή πολιτείας που χωρίζεται για σκοπούς οργάνωσης, με επίσημα σύνορα
  the Chinese district - η Κινεζική συνοικία
  a residential district - συνοικία με καλά σπίτια
  There is not a lot of tourism in our district.
  Δεν υπάρχει πολύς τουρισμός στην περιφέρεια μας.
  the southern districts of the country - τα νότια διαμερίσματα της χώρας
  urban/rural districts - αστικές/αγροτικές περιοχές
  mountainous/agricultural districts - ορεινές/γεωργικές περιοχές
  The port district is full of bars.
  Η περιοχή του λιμανιού είναι γεμάτη μπαρ.

Συνώνυμα επεξεργασία

 • → και δείτε τη λέξη region

  Πηγές επεξεργασία