Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΡήμαΕπεξεργασία

cuddle (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

cuddle (en)