Ετυμολογία

επεξεργασία
colour < απώτερης αρχής από τη λατινική color

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈkʌlə/

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
colour colours

colour (en) (βρετανική γραφή) & color (ΗΠΑ)

 1. (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο) το χρώμα
  the primary colours - τα βασικά χρώματα
  the colours of the rainbow/the spectrum - τα χρώματα της ίριδας/του φάσματος
  What colour is her hair?
  Τι χρώμα έχουν τα μαλλιά της;
 2. το φλάμπουρο
  Troop the colour. - Φέρε το φλάμπουρο.
 3. (όροι της πληροφορικής) → δείτε τη λέξη color (αμερικανικό)
ενεστώτας colour
γ΄ ενικό ενεστώτα colours
αόριστος coloured
παθητική μετοχή coloured
ενεργητική μετοχή colouring

colour (en) (βρετανική γραφή) & color (ΗΠΑ)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) χρωματίζω, βάζω χρώμα σε κάτι χρησιμοποιώντας μπογιά, μολύβια κτλ.
  I colour something red/green.
  Χρωματίζω κάτι κόκκινο/πράσινο.
 2. (αμετάβατο) χρωματίζω, για ένα άτομο ή το πρόσωπό του, γίνεται κόκκινο από ντροπή
  Shame coloured her cheeks.
  Τα μάγουλά της χρωματίστηκαν από ντροπή.