ενεστώτας bring out
γ΄ ενικό ενεστώτα brings out
αόριστος brought out
παθητική μετοχή brought out
ενεργητική μετοχή bringing out

  Ετυμολογία

επεξεργασία
bring out < → δείτε τις λέξεις bring και out

bring out (en)

 1. βγάζω κάτι προς τα έξω
 2. αναδεικνύω
  She put on the dress that brings out her legs
  Αυτή έβαλε το φόρεμα που αναδεικνύει τα πόδια της
  The herbs really bring out the full flavour of the lamb.
  She brings out the best in him.
 3. (ΗΒ) παρουσιάζω ένα καινούριο προϊόν
  Acme sweets have just brought out a tasty new chocolate bar.
   συνώνυμα: roll out, introduce
 4. παρουσιάζω (ένα καινούριο βιβλίο ή έργο)
  When a Mauriac or a Sartre brings out a new play in Paris, it is discussed. (Eric Bentley, Thinking about the playwright: comments from four decades)
 5. (ΗΒ) κάνω κάποιον ντροπαλό να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
  His new job has noticeably brought him out.
  λείπει η μετάφραση
 6. (ΗΒ) εμφανίζω (προκαλώ) ένα ορατό σύμπτωμα, όπως σημάδια ή ένα ερύθημα
  Eating strawberries always brings me out in a rash.