ενεστώτας arrange
γ΄ ενικό ενεστώτα arranges
αόριστος arranged
παθητική μετοχή arranged
ενεργητική μετοχή arranging

arrange (en)

 1. (μεταβατικό και αμετάβατο) κανονίζω, ορίζω, οργανώνω, διοργανώνω, σχεδιάζω κάτι εκ των προτέρων
  I am arranging a meeting.
  Κανονίζω μια συγκέντρωση.
  I arranged for you to meet him.
  Κανόνισα να τον συναντήσεις.
  Nothing is arranged yet.
  Τίποτα δεν είναι κανονισμένο ακόμα.
  on the arranged day - την ορισμένη μέρα
  I’m arranging a new meeting.
  Ορίζω μια νέα συνάντηση.
  I arrange a demonstration.
  Οργανώνω/Διοργανώνω μια διαδήλωση.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη organize
 2. (μεταβατικό) τακτοποιώ, βάζω κάτι σε μια συγκεκριμένη σειρά· κάνω κάτι νοικοκυρεμένο ή ελκυστικό
  She arranged the flowers in a vase.
  Τακτοποίησε τα λουλούδια σε βάζα.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη tidy