Δείτε: υπο-, υπό, ὑπό και τις Κατηγορίες με υπο-, υπό- (νέα ελληνικά), ὑπο-, ὑπό- (μεσαιωνικά ελληνικά), ὑπο-, ὑπό- (αρχαία ελληνικά)

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ὑπο- < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική ὑπο- κυρίως σε κληρονομημένες λέξεις, καθώς μετά το 1100 παραμερίζονται αρκετές αρχαίες προθέσεις όπως το ὑπό [1]

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

ὑπο-, ὑπό-, ὑπ-, ὕπ-, ὑφ-, ὕφ-

ΣύνθεταΕπεξεργασία

  ΑναφορέςΕπεξεργασία


Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

ὑπο- < ὑπό

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

ὑπο-, ὑπό-, ὑπ-, ὕπ-, ὑφ-, ὕφ-

ΣύνθεταΕπεξεργασία

επίσης οι μορφές: