Δείτε επίσης: υπο-, υπό, ὑπό

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ὑπο- < (κληρονομημένο) αρχαία ελληνική ὑπο- κυρίως σε κληρονομημένες λέξεις, καθώς μετά το 1100 παραμερίζονται αρκετές αρχαίες προθέσεις όπως το ὑπό [1]

  Πρόθημα επεξεργασία

ὑπο-, ὑπό-, ὑπ-, ὕπ-, ὑφ-, ὕφ-

Σύνθετα επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ὑπο- < ὑπό

  Πρόθημα επεξεργασία

ὑπο-, ὑπό-, ὑπ-, ὕπ-, ὑφ-, ὕφ-

Σύνθετα επεξεργασία

επίσης οι μορφές: