Δείτε επίσης: ὑπο-, υπό, υπο-

Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ὑπό < πιθανόν πρωτοϊνδοευρωπαϊκή *upo < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *up- [1] (υπό) που θεωρείται επίσης ρίζα του λατινικού sub με δυσεξήγητο s-

  Επίρρημα επεξεργασία

ὑπό

  Πρόθεση επεξεργασία

ὑπό

 1. (+ γενική)
  1. κάτω, κρυμμένο, κάτω από
  2. για δήλωση της αιτίας
   ἀπώλλυτο ὑπὸ λιμοῦ
  3. για δήλωση της συνοδείας
   κατέσκαπτον τὰ τείχη ὑπὸ αὐλητρίδων (κατέσκαπταν τα τείχη υπό τον ήχο αυλών)
 2. (+ δοτική) κάτω από
 3. (+ αιτιατική)
  1. κάτω από κάτι ή προς κάτι
  2. για δήλωση του χρόνου
   ὑπὸ νύκτα (στη διάρκεια της νύχτας)
 4. (ως πρόθημα) → δείτε ὑπο-, ὑπ-, ὑφ-

Άλλες μορφές επεξεργασία

Αντώνυμα επεξεργασία

Εκφράσεις επεξεργασία

Σύνθετα επεξεργασία

  Αναφορές επεξεργασία

 1. Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2010). Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Β' ανατύπωση. 2009: A' έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας. 

  Πηγές επεξεργασία