Δείτε: ὕπ-, ὑπ-, ύπ- και τις Κατηγορίες με υπ-, ύπ- (νέα ελληνικά), ὑπ-, ὕπ- (μεσαιωνικά ελληνικά), ὑπ-, ὕπ- (αρχαία ελληνικά)

Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm)Επεξεργασία

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

ὑπ- ή ὕπ-

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία

ΣύνθεταΕπεξεργασία

και δείτε Μεσαιωνικές ελληνικές λέξεις με πρόθημα ὑπο- στο ΒικιλεξικόΑρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  ΠρόθημαΕπεξεργασία

ὑπ- ή ὕπ-

Άλλες μορφέςΕπεξεργασία

ΣύνθεταΕπεξεργασία

και δείτε Αρχαίες ελληνικές λέξεις με πρόθημα ὑπο- στο Βικιλεξικό