Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ὑπερ- < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική ὑπερ-

  Πρόθημα επεξεργασία

ὑπερ-, ὑπέρ-

Σύνθετα επεξεργασίαΑρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

ὑπερ- < ὑπέρ

  Πρόθημα επεξεργασία

ὑπερ-, ὑπέρ-

Σύνθετα επεξεργασία

Απόγονοι επεξεργασία

ὑπερ- (αρχαία ελληνικά)

μεσαιωνικά ελληνικά: ὑπερ-
νέα ελληνικά: υπερ-
λατινικά: hyper- (δείτε και το παράλληλο super-)
διαγλωσσικοί όροι: hyper- για παλιότερους επιστημονικούς όρους
διαγλωσσικοί όροι: hyper- για επιστημονικούς και σύγχρονους όρους