Ετυμολογία

επεξεργασία
λέξη κλειδί < → δείτε τις λέξεις λέξη και κλειδί, (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική keyword [1]

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /ˈleksi kliˈði/

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

λέξη κλειδί

 1. λέξη που είναι κρίσιμη για την κατανόηση ενός κειμένου
 2. (πληροφορική) το κλειδί που χρησιμοποιείται σε αλγόριθμους κρυπτογράφησης ή αποκρυπτογράφησης
   συνώνυμα: κλειδί
 3. (προγραμματισμός) λέξη που χρησιμοποιείται για ειδικό σκοπό σε γλώσσες προγραμματισμού (πχ. στο συντακτικό, στις εντολές). Ο όρος σε μερικές γλώσσες προγραμματισμού συμπίπτει με την δεσμευμένη λέξη (reserved word) (πχ. C, Python) και σε άλλες (όπως στη Java) είναι υποσύνολο της
   συνώνυμα: δεσμευμένη λέξη (πχ. στις γλώσσες προγραμματισμού C, Python)
  υπερώνυμα: αναγνωριστικό (identifier), δεσμευμένη λέξη (πχ. στη γλώσσα προγραμματισμού Java)

Άλλες γραφές

επεξεργασία
 • λέξη-κλειδί (με ενωτικό ως επιλογή γραφής)

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
 1. «λέξη» (λέξη-κλειδί) - Μπαμπινιώτης, Γεώργιος (2002). Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (Βʹ έκδοση). Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.  (Αʹ έκδοση: 1998)