Νέα ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου Επεξεργασία

κυριολεκτικό

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

κυριολεκτικό ουδέτερο

  Μεταφράσεις Επεξεργασία