Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

κυριολεκτικό

  Ουσιαστικό επεξεργασία

κυριολεκτικό ουδέτερο

  Μεταφράσεις επεξεργασία