Ετυμολογία

επεξεργασία
επινοώ < αρχαία ελληνική ἐπινοέω / ἐπινοῶ < ἐπί + νοέω < νόος / νοῦς

επινοώ (παθητική φωνή: επινοούμαι)

Συνώνυμα

επεξεργασία

Συγγενικά

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία