Δείτε επίσης: διηγοῦμαι

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

διηγούμαι < αρχαία ελληνική διηγέομαι / διηγοῦμαι < διά + ἡγέομαι / ἡγοῦμαι < πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ρίζα *seh₂g-

  Ρήμα επεξεργασία

διηγούμαι

Συγγενικά επεξεργασία

Συνώνυμα επεξεργασία

Σημειώσεις επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία