↓ πτώσεις       ενικός         πληθυντικός  
ονομαστική το ασφοδήλι τα ασφοδήλια
      γενική του ασφοδηλιού των ασφοδηλιών
    αιτιατική το ασφοδήλι τα ασφοδήλια
     κλητική ασφοδήλι ασφοδήλια
Οι καταλήξεις -ιού, -ια, -ιών προφέρονται με συνίζηση.
Κατηγορία όπως «τραγούδι» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
ασφοδήλι < λείπει η ετυμολογία

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ασφοδήλι ουδέτερο

Συνώνυμα

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία