↓ πτώσεις       ενικός      
ονομαστική Προποντίς
      γενική τῆς Προποντίδος
      δοτική τῇ Προποντίδ
    αιτιατική τὴν Προποντίδ
     κλητική ! Προποντίς*
Με βραχύ γιώτα στο θέμα -ίς -ίδος.
* Κατά τη Γραμματική του Smyth, η κλητική ενικού χωρίς το
Συνήθως στον ενικό.
3η κλίση, Κατηγορία 'πατρίς' όπως «πατρίς» - Παράρτημα:Ουσιαστικά

  Ετυμολογία

επεξεργασία
Προποντίς < προ- + Πόντος + -ίς

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Προποντίς θηλυκό