Ετυμολογία

επεξεργασία
Διεθνές Σύστημα Μονάδων < Διεθνές Σύστημα Μονάδων < (μεταφραστικό δάνειο) αγγλική International System of Units < γαλλικό: Système International d'Unités

  Πολυλεκτικός όρος

επεξεργασία

Διεθνές Σύστημα Μονάδων

Δείτε επίσης

επεξεργασία

  Μεταφράσεις

επεξεργασία

  Αναφορές

επεξεργασία
  1. «Διεθνές Σύστημα Μονάδων», «SI» από αναζήτηση «International System of Units» στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), τον ΟΤΕ, τον ΕΛΟΤ και τον ΕΛΕΤΟ.
  2. Εμμανουήλ Αντ. Δρης (Αθήνα 2015), ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ, σελ. 6. Προσπέλαση 2020-05-27.