Ελληνικά (el) Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

  1. Δ.Σ. < Διπλωματικό Σώμα
  2. Δ.Σ. < Διοικητικό Συμβούλιο
  3. Δ.Σ. < Δημοτικό Συμβούλιο

  ΣυντομομορφήΕπεξεργασία

Δ.Σ. ουδέτερο άκλιτο αρκτικόλεξο

  1. ένδειξη στις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων του Διπλωματικού Σώματος
    δείτε τις λέξεις: CD και ΞΑ
  2. το διοικητικό συμβούλιο οργανισμών, φορεών και επιχειρήσεων
  3. το δημοτικό συμβούλιο