Διεθνείς όροι επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

SI < γαλλικό: Système International d'Unités

  Συντομομορφή επεξεργασία

SI (en) συντομογραφία

Δείτε επίσης επεξεργασία

  • SI στην αγγλική Βικιπαίδεια  

  Αναφορές επεξεργασία

  1. «Διεθνές Σύστημα Μονάδων», «SI» από αναζήτηση «International System of Units» στη Βάση Τηλεπικοινωνιακών Όρων TELETERM από τη Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ), τον ΟΤΕ, τον ΕΛΟΤ και τον ΕΛΕΤΟ.
  2. Εμμανουήλ Αντ. Δρης (Αθήνα 2015), ΠΕΡΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ, σελ. 5. Προσπέλαση 2020-05-27.Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

SI < Sztuczna Inteligencja

  Συντομομορφή επεξεργασία

SI (pt) αρκτικόλεξο