Βικιλεξικό:Πρότυπα για τις λέξεις

Αυτή η σελίδα συγκεντρώνει τα μερικά χρήσιμα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στο ελληνικό βικιλεξικό. Τα πρότυπα είναι πολύ χρήσιμα γιατί διευκολύνουν τη γρήγορη πληκτρολόγηση με ομοιόμορφο τρόπο σε όλο το Βικιλεξικό. Κλείνουμε το όνομά τους ανάμεσα σε διπλές αγκύλες.
Δείτε και τη Δομή λημμάτων.

Πρότυπα που χρησιμοποιούνται στη γραφή των λέξεων επεξεργασία

Σύνταξη Αποτέλεσμα Εξηγήσεις
==={{ετυμολογία}}===

  Ετυμολογία

Για την ετυμολογία (την προέλευση) των λέξεων.
==={{προφορά}}===

  Προφορά

Για την προφορά των λέξεων.

Προσοχή! Αν η προφορά αναφέρεται σε συγκεκριμένο μέρος του λόγου θα πρέπει να γραφτεί με 4 ίσον (===={{προφορά}}====), καθώς αποτελεί υποενότητα της ενότητας του μέρους του λόγου.

{{ΔΦΑ}}
ΔΦΑ : /προφορά/
Για το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο.
===={{συνώνυμα}}====

Συνώνυμα

Για τα συνώνυμα (λέξεις που έχουν παρόμοια έννοια).
===={{αντώνυμα}}====

Αντώνυμα

Για τα αντώνυμα (λέξεις που έχουν αντίθετη έννοια).
===={{συγγενικά}}====

Συγγενικές λέξεις

Για τις συγγενικές λέξεις (λέξεις που γίνονται από το ίδιο θέμα).
===={{σύνθετα}}====

Σύνθετα

Για τις σύνθετες λέξεις.

Πρότυπα που χρησιμοποιούνται στα μέρη του λόγου επεξεργασία

Σύνταξη Εξηγήσεις
==={{άρθρο|xx}}=== xx= Ο κωδικός γλώσσας (el, en, fr κλπ)
Για τα άρθρα (π.χ. το).
==={{ουσιαστικό|xx}}=== Για τα ουσιαστικά (π.χ. αέρας).
==={{κύριο όνομα|xx}}=== Για τα κύρια ονόματα (π.χ. Μαρία).
==={{επίθετο|xx}}=== Για τα επίθετα (π.χ. καλός).
==={{αντωνυμία|xx}}=== Για τις αντωνυμίες (π.χ. εγώ).
==={{ρήμα|xx}}=== Για τα ρήματα (π.χ. ακούω).
==={{μετοχή|xx}}=== Για τις μετοχές (π.χ. αδειασμένος).
==={{επίρρημα|xx}}=== Για τα επιρρήματα (π.χ. εκεί).
==={{σύνδεσμος|xx}}=== Για τους συνδέσμους (π.χ. όταν).
==={{πρόθεση|xx}}=== Για τις προθέσεις (π.χ. για).
==={{επιφώνημα|xx}}=== Για τα επιφωνήματα (π.χ. αλί).
==={{πρόθημα|xx}}=== Για τα προθήματα (π.χ. α-).
==={{συντομομορφή|xx}}=== Για τις συντομομορφές (συντομογραφίες, αρκτικόλεξα, ακρωνύμια). Π.χ. ΟΤΕ
==={{σύμβολο|xx}}=== Για τα σύμβολα (π.χ. He).
==={{χαρακτήρας|xx}}=== Για τους χαρακτήρες (π.χ. α, g).
==={{πολυλεκτικός όρος|xx}}=== Για τoυς πολυλεκτικούς όρους (π.χ. παιδική χαρά).
==={{έκφραση|xx}}=== Για τις εκφράσεις (π.χ. αλλουνού παπά ευαγγέλιο).

Πρότυπα που χρησιμοποιούνται στα γένη των λέξεων επεξεργασία

Σύνταξη Αποτέλεσμα Εξηγήσεις
{{α}} αρσενικό Για τα αρσενικά.
{{θ}} θηλυκό Για τα θηλυκά.
{{ο}} ουδέτερο Για τα ουδέτερα.
{{αθ}} αρσενικό ή θηλυκό Για τα αρσενικά ή θηλυκά.
{{απλ}} αρσενικό, μόνο στον πληθυντικό Για τα αρσενικά στον πληθυντικό μόνο.
{{θπλ}} θηλυκό, μόνο στον πληθυντικό Για τα θηλυκά στον πληθυντικό μόνο.
{{οπλ}} ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό Για τα ουδέτερα στον πληθυντικό μόνο.
{{ακλ}} άκλιτο Για τα άκλιτα (που δεν αλλάζουν μορφή).