{{θ}}

εμφανίζει

θηλυκό

Τοποθετείται δίπλα στο PAGENAME, στη γραμμή λήμματος.


Π.χ. τοποθετείται μετά το αρσενικό πρότυπο {{α}} στη γραμμή λήμματος δηλώνοντας το αντίστοιχο θηλυκό:

{{θ|εργάτρια}} στο λήμμα εργάτης

εμφανίζει με απλό σύνδεσμο

(θηλυκό εργάτρια)

ή

{{θ|coiffeuse|fr}} στο λήμμα coiffeur

εμφανίζει, με σύνδεσμο ακριβείας

(θηλυκό coiffeuse)

Περισσότερα θηλυκά:

Παράμετροι

Αριθμητικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |1=   Στη θέση#1, το θηλυκό. Εμφανίζεται bold
  • |2=   Στη θέση#2, ο κωδικός ISO γλώσσας εάν θέλουμε να δώσουμε σύνδεσμο ακριβείας προς συγκεκριμένο Τομέα γλώσσας

Ονομαστικές παράμετροι (προαιρετικές)

  • |0=-   Για να αφαιρέσουμε τα σημάδια παρένθεσης

1ος εναλλακτικός σύνδεσμος

  • |,=   Για να συμπληρώσουμε δεύτερο σύνδεσμο μετά από κόμμα
  • |,+=   Προσθέτουμε κειμενάκι μετά το κόμμα

2η επιλογή (αλλά όχι ως 3η)

  • |ή=   |or=   Για να συμπληρώσουμε σύνδεσμο μετά τη λέξη ή
  • |ή+=   |or+=   Προσθέτουμε κειμενάκι μετά το ή

3η (ή 2η) επιλογή

  • |&=   |και=   Για να συμπληρώσουμε σύνδεσμο μετά το &
  • |&+=   |or+=   Προσθέτουμε κειμενάκι μετά το &

Τελευταίο κείμενο

  • |+=   Προσθέτουμε τελευταίο κείμενο ή άλλους συνδέσμους