Πρότυπο:πολυλεκτικός όρος

Οδηγίες χρήσης

Το πρότυπο {{πολυλεκτικός όρος}} είναι ένας τίτλος τρίτου επιπέδου (κάτω από τον τίτλο της γλώσσας) και εισάγει μια λέξη τύπου « Πολυλεκτικός όρος ».

Παράμετροι
1 Υποχρεωτική. Κωδικός της γλώσσας (πχ el, en, fr κλπ). Όταν υπάρχει, κατηγοριοποιεί αυτόματα τη σελίδα στο "Πολυλεκτικοί όροι (<γλώσσα>). Αν λείπει ή αν είναι λανθασμένος, η σελίδα εντάσσεται στην Κατηγορία:Σελίδες με σφάλμα στον κωδικό γλώσσας.
2 Προαιρετική. Κλείδα διαλογής ASCII για την αυτόματη κατηγοριοποίηση. Για τα ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, τουρκικά, εσπεράντο η κλείδα υπολογίζεται αυτόματα και δεν χρειάζεται να γραφεί ως παράμετρος εδώ.
αριθ Προαιρετική. Αρίθμηση που χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζονται τα ομόγραφα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία αλλά έχουν τελείως διαφορετικές ετυμολογίες και έννοιες. Γράφονται ξεχωριστά ως εξής: {{πολυλεκτικός όρος|xx|αριθ=1}} και {{πολυλεκτικός όρος|xx|αριθ=2}}, όπου xx ο κωδικός της γλώσσας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει και το {{πολυλεκτικοί όροι}}, που χρησιμοποιείται ως επικεφαλίδα 4ου επιπέδου, όταν θέλουμε να καταγράψουμε τους πολυλεκτικούς όρους στους οποίους συμμετέχει το λήμμα.