{{ακλ}} εμφανίζει: άκλιτο


Πρότυπο για την αναγραφή της λέξης.

Αν προστεθεί παράμετρος, τότε εντάσσει τη σελίδα μας σε Κατηγορία άκλιτων ανά γλώσσα.

ΠαράμετροιΕπεξεργασία

Αριθμητικές παράμετροι

 • |1=   Στη θέση#1 επιλέγουμε από τα εξής για να εντάξουμε το λήμμα σε αντίστοιχη Κατηγορία
  |αντων|αντωνυμία|αντωνυμίες|pronoun
  |επίθ|επιθ|επίθετο|επίθετα|adj|adjective
  για τις άκλιτες νεοελληνικές μετοχές σε -οντας, -ώντας:
  |μεε
  για ουσιαστικά:
  |αρσ|α|αρσενικό|αρσενικά|m|masc
  |θηλ|θ|θηλυκό|θηλυκά|f|fem
  |αθ|κοινά|κοινού γένους|mf|common
  |ουδ|ο|ουδέτερο|ουδέτερα|n|neu|neuter
 • |2=   Στη θέση#2, ο κωδικός iso γλώσσας
  τα νέα ελληνικά (el) εννοούνται αυτομάτως. Δεν χρειάζεται να γράψουμε κωδικό.

Ονομαστική παράμετρος

 • |sort=   κλείδα κατάταξης για ορισμένες γλώσσες, όταν οι λέξεις έχουν διακριτικά σημάδια