Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
win wins

win (en)

  • η ατομική νίκη
    Our team has had 6 wins and 2 losses so far.
    Η ομάδα μας είχε 6 νίκες και 2 ήττες ως τώρα.
     αντώνυμα: loss

Συνώνυμα επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας win
γ΄ ενικό ενεστώτα wins
αόριστος won
παθητική μετοχή won
ενεργητική μετοχή winning
αγγλικά ανώμαλα ρήματα

win (en)

Παράγωγα επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία