ενικός         πληθυντικός  
vivacité vivacités

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vivacité (fr) θηλυκό

Συγγενικά

επεξεργασία