ενικός         πληθυντικός  
vivification vivifications

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vivification (fr) θηλυκό