Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
stress stresses

stress (en)

  1. η καταπόνηση
  2. το άγχος
  3. η έμφαση, η υπερτόνιση

  Ρήμα επεξεργασία

ενεστώτας stress
γ΄ ενικό ενεστώτα stresses
αόριστος stressed
παθητική μετοχή stressed
ενεργητική μετοχή stressing

stress (en)

  1. καταπονώ
  2. υπογραμμίζω, υπερτονίζω, δίνω έμφαση, επισημαίνω
     συνώνυμα: emphasizeΓαλλικά (fr) επεξεργασία

ενικός πληθυντικός
stress stress

  Ουσιαστικό επεξεργασία

stress (fr) αρσενικό

Συγγενικά επεξεργασία