Αγγλικά (en) Επεξεργασία

ενεστώτας relieve
γ΄ ενικό ενεστώτα relieves
αόριστος relieved
παθητική μετοχή relieved
ενεργητική μετοχή relieving

  Ρήμα Επεξεργασία

relieve (en)

 1. (μεταβατικό) ανακουφίζω, βγάζω, αφαιρώ ή μειώνω ένα δυσάρεστο συναίσθημα ή πόνο
  I was greatly relieved seeing him.
  Ανακουφίστηκα πολύ βλέποντάς του.
  I relieve someone’s distress/anxiety.
  Βγάζω κάποιον από αγωνία/ανησυχία.
 2. (μεταβατικό) ανακουφίζω, κάνω ένα πρόβλημα λιγότερο σοβαρό
  The new road relieves the traffic congestion at peak hours.
  Ο νέος δρόμος ανακουφίζει την κυκλοφοριακή συμφόρηση στις ώρες αιχμής.
   συνώνυμα:  alleviate, ease, assuage, mitigate και lighten
 3. (μεταβατικό) βγάζω, αντικαθιστώ κάποιον στο τέλος της περιόδου της υπηρεσίας του
  I relieve someone of their post.
  Βγάζω κάποιον από τη θέση του.

Συγγενικές λέξεις Επεξεργασία

  Πηγές Επεξεργασία