Επίθετο

επεξεργασία

middle (en) (χωρίς παραθετικά)

 • (μόνο πριν από το ουσιαστικό) μεσαίος, ενδιάμεσος, για διάκριση από απόψεως χρόνου ή καταστάσεως, που βρίσκεται στη μέση
  the middle class - η μεσαία τάξη
  the middle name - το μεσαία όνομα
  the middle child of a family - το μεσαίο παιδί μιας οικογένειας
  the middle floors (of a building) - οι ενδιάμεσοι όροφοι (ενός κτίσματος)
   συνώνυμα: mid

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
middle middles

middle (en)

 • (μόνο ενικός, the middle) η μέση, το μέσο
  in the middle of the street/room - στη μέσητο μέσο του δρόμου/δωματίου
  in the middle of the night - στη μέσητο μέσο της νύχτας

Εκφράσεις

επεξεργασία