ενεστώτας get through
γ΄ ενικό ενεστώτα gets through
αόριστος got through
παθητική μετοχή got through, gotten through
ενεργητική μετοχή getting through

  Ετυμολογία

επεξεργασία
get through < → δείτε τις λέξεις get και through

get through (en)

 1. τελειώνω, ξεμπερδεύω
  Did you get through the newspaper?
  Τελείωσες με την εφημερίδα;
  When I get through with my chores, I will call you to meet up.
  Όταν ξεμπερδέψω με τις δουλειές μου, θα σου τηλεφωνήσω να συναντηθούμε.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη finish
 2. περνάω, γίνεται δεκτός ένα νομοσχέδιο
  The bill will not get through.
  Το νομοσχέδιο δε θα περάσει.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη go through
 3. ξεπερνώ, (εμπόδιο, δοκιμασία, κλπ)
   συνώνυμα: overcome