Αγγλικά (en) Επεξεργασία

ενεστώτας contrast
γ΄ ενικό ενεστώτα contrasts
αόριστος contrasted
παθητική μετοχή contrasted
ενεργητική μετοχή contrasting

  ΠροφοράΕπεξεργασία

  • (ρήμα)
ΔΦΑ : /kənˈtɹɑːst/ (βρετανικό)
 Audio (ΗΒ)βοήθεια, αρχείο
ΔΦΑ : /kənˈt(ʃ)ɹæst/ και /ˈkɑnt(ʃ)ɹæst/ (ΗΠΑ)
  • (ουσιαστικό)
ΔΦΑ : /ˈkɒntɹɑːst/ (βρετανικό)
ΔΦΑ : /ˈkɑnt(ʃ)ɹæst/ (ΗΠΑ)
 Audio (ΗΠΑ)βοήθεια, αρχείο

  ΡήμαΕπεξεργασία

contrast (en)

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

      ενικός         πληθυντικός  
contrast contrasts

contrast (en) (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο)

  • αντίθεση
    In the desert, there is a big contrast between day and night temperatures.
    Στην έρημο, υπάρχει μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στη θερμοκρασία της ημέρας και νύχτας.

Συγγενικές λέξειςΕπεξεργασία