ενικός         πληθυντικός  
business businesses

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

business (en)

 1. (μη μετρήσιμο, μόνο στον ενικό) οι δουλειές, επιχειρηματικός, επιχειρησιακός, η επιχειρηματική δραστηριότητα
  What business is he in?/What is his line of business?
  Τι δουλειές κάνει;
  He is in the tourist business/line of business.
  Κάνει τουριστικές δουλειές.
  I close a business deal.
  Κλείνω/πετυχαίνω μια δουλειά.
  business risk - επιχειρηματικός κίνδυνος
  business income - επιχειρηματικό εισόδημα
  business studies - επιχειρησιακές σπουδές
 2. (μη μετρήσιμο) οι δουλειές, οι επιχειρήσεις, επιχειρηματικός, επιχειρησιακός, που σχετίζεται με τη δουλειά μου
  I am going to/I am in Rome for business.
  Πάω/είμαι στη Ρώμη για δουλειές.
  I am going into business.
  Αρχίζω επιχειρήσεις.
  business acumen - επιχειρηματικό πνεύμα
 3. (μη μετρήσιμο) οι δουλειές, η ποσότητα ή η ποιότητα της εργασίας που έχει κάνει μια εταιρεία
  How is business (going)?
  Πώς πάνε οι δουλειές;
  Business is slow.
  Οι δουλειές έχουν κόψει.
  Business is looking up.
  Οι δουλειές ανοίγουν.
  We are doing big business.
  Κάνουμε μεγάλες δουλειές.
 4. (μετρήσιμο) η επιχείρηση, η εταιρεία, ένας εμπορικός οργανισμός
  a profitable/lucrative business - μια κερδοφόρα επιχείρηση
  a speculative business - κερδοσκοπική επιχείρηση
  I have a small business.
  Έχω μια μικρή επιχείρηση.
  a multinational business - πολυεθνική εταιρεία
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη enterprise
 5. (μη μετρήσιμο) η υπόθεση, η δουλειά, ο λογαριασμός, κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνο ένα συγκεκριμένο άτομο ή οργανισμός
  That is your business, not mine.
  Αυτό είναι δική σου υπόθεση, όχι δική μου.
  Mind your own business!
  Κοίτα τις δικές σου υποθέσεις!
  It’s my business/It’s none of my business.
  Είναι δουλεία μου./Δεν είναι δουλειά μου.
  It’s a teacher’s business to teach you.
  Είναι δουλειά του δάσκαλου να σε μάθει.
  What business do you have here?
  Τι δουλειά έχεις εδώ;
  It is none of my business.
  Δεν είναι δικός μου λογαριασμός.
   συνώνυμα: → δείτε τη λέξη affair
 6. (μη μετρήσιμο) οι δοσοληψίες, σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν ή να συζητηθούν
  What business do you have with the police?
  Τι δοσοληψίες έχεις με την αστυνομία;

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία
 • business - Oxford Learner's Dictionaries
 • Stavropoulos, D N (2008). Stavropoulos, G N. ed. Oxford Greek-English Learner's Dictionary (Revised έκδοση). Oxford: Oxford University Press. σελ. 246, 246-247, 332, 507, 918. ISBN 9780194325684. , λήμμα: δοσοληψία, δουλειά, επιχείρηση, επιχειρηματικός, λογαριασμός, υπόθεση