Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
base bases

base (en)

 1. η βάση, το θεμέλιο (ενός κτηρίου ή ενός συλλογισμού)
 2. η στρατιωτική βάση
 3. (χημεία) η βάση
 4. (μαθηματικά) η βάση ενός τριγώνου· η βάση ενός λογαρίθμου

Πολυλεκτικοί όροι

επεξεργασία
ενεστώτας base
γ΄ ενικό ενεστώτα bases
αόριστος based
παθητική μετοχή based
ενεργητική μετοχή basing

base (en)

 • (συνήθως στην παθητική φωνή) εδρεύω, εγκαθιστώ, έχω τη έδρα μου, τη βάση μου
  She is based in Paris.
  Εδρεύει στο Παρίσι.
  Coca-Cola is based in Atlanta.
  Η Κόκα-Κόλα εδρεύει στην Ατλάντα.
  The Court of Appeals is based in Patras.
  Το Εφετείο εδερεύει στην Πάτρα.
  Their European representative is based in France.
  Ο αντιπρόσωπός τους για την Ευρώπη είναι εγκαταστημένος στη Γαλλία.

Παράγωγα

επεξεργασία  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /bɑːz/

  Ουσιαστικό

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
base bases

base (fr) θηλυκό  Ουσιαστικό

επεξεργασία
ενικός πληθυντικός
base bases

base (es) θηλυκό