Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-ness (en)

  • σε ουσιαστικά που δηλώνουν την ιδιότητα ενός επιθέτου